Knjigovodstvene usluge

- Financijsko knjigovodstvo s glavnom knjigom
- Robno i materijalno knjigovodstvo
- Knjigovodstvo kupaca i dobavljača
- Obračun plaća i naknada plaća djelatnicima
- Vođenje blagajne
- Knjiga URA i Knjiga IRA
- Obračun PDV-a
- Obračun putnih naloga
- Obračun amortizacije
- Izrada svih izvješća za Poreznu upravu
- Izrada godišnjih obračuna i financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, - izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke uz financijske izvještaje)
- Vođenje svih evidencija za obrtnike i druge fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost u skladu s propisima o porezu na dohodak
- Prijava poreza na dohodak
- Usluge vođenja platnog prometa za komitente
- Ostali poslovi prema zahtjevu korisnika

INTERAKTIVA

Adresa ureda:
Zavrtnica 5, 10000 Zagreb

Nazovite nas:
Mob: 091 / 6000 962
Tel: 01 / 7980 400
Fax: 01 / 7980 409

Kontaktirajte nas !