Porezno savjetovanje

Svojim iskustvom i znanjem garantiramo pravilan i zakonit izračun porezne obveze uz maksimalne uštede. Pronalazimo najefikasnija porezna rješenja kojima za klijenta stvaramo dodatnu vrijednost.

Na našem tržištu porezna opterećenost je iznimno visoka što poduzetnicima predstavlja velik izazov u poslovanju. Pri tom nije dovoljna samo menadžerska i poduzetnička vještina, već i kvalitetna računovodstveno financijska stručnost u praćenju izmjena i dopuna zakona porezne politike te tumačenju zakonodavstva u praksi.


Aktivnosti poreznog savjetovanja:
savjetovanje u vezi sa svim poreznim pitanjima; sudjelovanje u poreznim sporovima pred sudovima; zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima
pomoć kod izrade poreznih prijava; nadzor pravilnosti vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija koje se vode radi izrade poreznih prijava i drugih poreznih isprava
savjetovanje kako u zakonskim okvirima smanjiti poreznu osnovicu i ostvariti svaku moguću legalnu poreznu uštedu, porezna evazija-optimizacija porezne obveze

INTERAKTIVA

Adresa ureda:
Zavrtnica 5, 10000 Zagreb

Nazovite nas:
Mob: 091 / 6000 962
Tel: 01 / 7980 400
Fax: 01 / 7980 409

Kontaktirajte nas !